Evenementen Contact

Black and White Company
Schuco
Rhodesgoed
Filou
Factor 4
Vision 21

Nieuws

Beslissing raad van bestuur VOLLEY BELGIUM VZW de dato 27/03/2020 30-03-2020

Beslissing raad van bestuur VOLLEY BELGIUM VZW de dato 27/03/2020

 

De raad van bestuur Volley Belgium vzw besliste op datum van 11 maart 2020 om de aan gang zijnde competities en bekercompetities op te schorten. Ook alle voorzien organisaties van Volley Belgium vzw, Volley Vlaanderen vzw en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles asbl werden geannuleerd gelet de uitzonderlijke impact van de situatie waarin we ons bevinden inzake de bestrijding van het Covid19-virus.

Derhalve besliste de raad van bestuur Volley Belgium vzw in zijn vergadering de dato 27 maart 2020 om, in deze situatie van uitzonderlijke overmacht, een definitief eindklassement op te maken op basis van het klassement op datum 11 maart 2020 , datum van de schorsing van de competitie [= algemene regel].

Echter, gelet op de specifieke en afwijkende opbouw van de kalender in de EUROMILLIONS VOLLEY LEAGUE (LAM) en gelet op het feit dat er reglementair reeds was voorzien om aan het einde van het seizoen GEEN daler te hebben naar niveau 2 wordt er op heden (nog) geen eindklassement opgemaakt in LAM. [= uitzondering 1].

De actuele uitzonderlijke toestand heeft verder tot gevolg gehad dat er in een aantal reeksen geen identiek aantal wedstrijden kon worden gespeeld door de ploegen. Vanuit het streven van de raad van bestuur om op een transparante en duidelijke manier een eindrangschikking te bepalen voor alle reeksen wordt enkel in dit specifieke geval een bijzondere berekening toegepast [= uitzondering 2].

Principes voor stijgen en dalen van ploegen :

1. Er wordt dit jaar in geen enkele reeks een kampioenstitel uitgereikt;
2. Voor de bepaling van de eindrangschikking wordt er in elke reeks uitgegaan van het klassement op datum van de schorsing van de competitie, dus op 11 maart 2020 (= algemene regel). Wat bv. de nationale reeksen betreft vallen de andere reeksen (incl. LAD en N1H) onder deze algemene regel; (behalve LAM = uitzondering 1)
3. Voor alle reeksen ( nationaal, divisie, provinciaal en gewestelijk) waar de ploegen geen identiek aantal wedstrijden hebben gespeeld wordt er voor de berekening van de eindrangschikking volgende werkwijze gehanteerd (= uitzondering 2):
– We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag;
– Dat gemiddelde wordt vervolgens vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten;
–  Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die zal gelden als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers in de verschillende reeksen;
–  Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden.

Wat bv. de nationale reeksen betreft vallen de reeksen LBD en LBH onder uitzondering 2.
Na het toepassen van bovenstaande regels verkrijgen we de eindrangschikkingen voor het seizoen 2019-2020.
Deze eindrangschikkingen zullen gebruikt worden voor:
– het bepalen van stijgers en dalers in de verschillende reeksen;
–  als basis voor de herindeling van de competitiereeksen met het oog op de competitiehervorming waarmee van start gegaan wordt in seizoen 2020-2021;

De verdeling van Europese tickets in de LAD zal beslist worden door Volley Belgium vzw na consultatie van de Belgian Volley League Women.
De verdeling van de Europese tickets LAM zal beslist worden door Volley Belgium na bespreking op het overlegorgaan tussen Volley Belgium vzw en de Belgische Volleyballiga vzw, zijnde de RCB (Regulation Co-operation Body).

De raad van bestuur Volley Belgium vzw en de beide vleugelfederaties zijn unaniem overtuigd om met deze regeling een zo transparant en eenduidig mogelijke beslissing te nemen met respect van de van kracht zijnde reglementeringen.

De beide vleugels engageren zich om deze beslissing en werkwijze eveneens door te trekken binnen de eigen vleugel en hun onderliggende provincies.

De definitieve eindrangschikking zal door de competitieleiders gepubliceerd worden op de websites van de 3 federaties tegen ten laatste 4 april 2020.

Namens de raad van bestuur Volley Belgium,

Guy Juwet, Voorzitter Volley Belgium
Jean-Paul De Buysscher, Voorzitter Volley Vlaanderen
Daniel Van Daele, Voorzitter FVWB

Afscheid nemen 16-03-2020

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie van Leona Bonte heel veel sterkte wensen, bij het overlijden van Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

We nemen in familiekring afscheids op vrijddag 20 maart in de Aula de Levensboom te Izegem.

BELGISCHE VOLLEYBALCOMPETITIE STOPGEZET 16-03-2020

BELGISCHE VOLLEYBALCOMPETITIE STOPGEZET

In samenspraak tussen Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020. Dit betekent dus ook dat alle nog geplande organisaties meteen geannuleerd worden, dit voor zowel de jeugdreeksen als de seniorreeksen.

De federatie zal tegen 31 maart een beslissing nemen over :

  • Het al dan niet toekennen van eventuele kampioenstitels of dalers in alle reeksen;
  • De invoering van de geplande competitiehervorming welke voorzien was voor volgend seizoen;
  • De verdeling van Europese tickets in samenspraak met de beide liga’s.

We betreuren deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van ons spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden.

BELANGRIJKE MEDEDELING !!!! (Corona-virus) 12-03-2020

BELANGRIJKE MEDEDELING !!!!
Op Volleyvlaanderen.be stond onderstaande berichtgeving; we houden jullie zeker op de hoogte ivm de richtlijnen die wij zullen ontvangen vanuit de bond. Hou er dus rekening mee dat er vanaf dit weekend geen competitie zal zijn tot nader order.

Geen competitiewedstrijden tot eind maart
Intussen is het Corona-virus erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie als een wereldwijde epidemie. In het belang van de gezondheid van alle spelers en speelsters van de Belgische volleybalfederatie, fans en officials werd vandaag, in nauw overleg met de bestuurders van Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles, beslist om alle volleybalwedstrijden op alle niveau’s op te schorten tot einde maart 2020.

Dit betekent dat tot einde maart 2020 geen enkele officiële competitie-of bekerwedstrijd kan plaatsvinden op Belgisch grondgebied. De bestaande competities worden dus tijdelijk bevroren. Dit geldt ook voor de recreatie en jeugdreeksen.Intussen zal de situatie verder opgevolgd worden. De federatie zal alle clubs en officials rechtstreeks inlichten via de interne kanalen met betrekking tot deze beslissing.

De federatie zal zijn clubs verder informeren met betrekking tot de verdere evolutie of verderzetting van de competities in nauw overleg met de officiële instanties.

 

Mededeling ivm de trainingen:

Op advies van de Gemeente Lendelede worden alle trainingen tot 31 maart geschorst.

Droevig nieuws 12-03-2020

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Cecrames - Coopman heel veel sterkte bij het overlijden van  grootmoeder Marie-Louise Dumortier.

Uitvaartdienst Sint Audomaruskerk Bissegem, maandag 16 maart 2020 11 uur

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

VOLLEYBALTEAM BLACK&WHITE COMPANY LENDELEDE gaat resoluut voor provinciale ploegen en jeugdwerking 18-01-2020

VOLLEYBALTEAM BLACK&WHITE COMPANY LENDELEDE gaat resoluut voor provinciale ploegen en jeugdwerking

Volleybalteam Black&White Company Lendelede (www.blackandwhitecompanylendelede.be) is vandaag één van de grootste, zo niet de grootste volleybalclub van West-Vlaanderen. De club bestaat uit 2 liga-ploegen (Liga-A Dames en Liga-B Heren), 4 provinciale ploegen (Dames B-C-D en Heren B) en daarnaast heel wat jeugdploegen. In totaal zijn 208 spelers en een team van ongeveer 80 kernmedewerkers in de omkadering (trainers, bestuur, technische-, logistieke-, commerciële
medewerkers, scheidsrechters, wasmoeders …) dagelijks in de weer om niet alleen resultaten neer te zetten, maar ook om er een fijne belevingsclub van te maken.


Onze club is de jongste 10 jaar zeer sterk gegroeid. Dit resulteerde zowel in een hoger spelersaantal, een hoger spelniveau (o.m. Liga) als een meer professionele omkadering.
De club ondervindt dat het quasi onmogelijk is om dit alles financieel te kunnen blijven volhouden. Het financieel draagvlak in een gemeente als Lendelede blijkt helaas niet groot genoeg om al deze ploegen te blijven ondersteunen.


Bovendien worden we geconfronteerd met het stilaan afhaken van een aantal topmedewerkers met jarenlange ervaring, stuk voor stuk spilfiguren binnen de club op diverse niveaus. Tenslotte moeten we jammer genoeg constateren dat het moeilijk blijkt om voldoende mensen te vinden en te overtuigen om verantwoordelijkheden en engagementen op te nemen binnen de organisatie of het dagelijkse beheer op verschillende niveaus. Een trend die overal in het verenigingsleven/vrijwilligerswerk aanwezig is.


Maar Volleybalclub Lendelede blijft ambitieus en gaat de uitdaging aan om de focus volledig te verleggen naar onze provinciale- en jeugdploegen door verder te investeren in onze technische en sportieve cel. Dit betekent helaas dat er op dit moment geen draagvlak meer is om vanaf het volgende seizoen onze ligaploegen te ondersteunen. Het is belangrijk om onze jeugd, de fundamenten van de club, alle mogelijkheden te bieden, heel goed te ondersteunen en te begeleiden, zodat er een goeie doorstroming is naar onze provinciale ploegen (zowel dames als heren).


We zijn er ons zeer goed van bewust dat dit een strategische wending betekent, doch een keuze dringt zich op. De volgende jaren zal er hard gewerkt worden aan de verdere uitbouw van sterke jeugd- , provinciale- en divisiereeksen. Ook blijft het onze droom om op lange(re) termijn terug aan de top van het Belgische volleybal te kunnen staan, wellicht dan in een bredere regionale context.

Dit alles is geen stopzetting, maar een heroriëntatie van de club, met een duidelijke missie, visie en strategie. We kiezen dus resoluut voor onze jeugdwerking en onze provinciale ploegen!

Eind dit seizoen willen we in schoonheid afscheid nemen uit de Liga, waarbij we nog alle steun gaan geven aan Dames liga-A om mooi te eindigen en aan Heren liga-B voor hun behoud in de Liga.

Januari 2020
Het bestuur

Afscheid nemen 28-11-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Vandecasteele-Vanackere heel veel sterkte bij het overlijden van vader, grootvader  Paul Vanackere.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

De afscheidsdiest zal plaatshebben op zaterdag 30 november om 10u30 in de Sint-Eutropiuskerk te Heule.

Droevig nieuws 16-10-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Coussement - Dheedene heel veel sterkte bij het overlijden van hun vader en grootvader Noël Dheedene.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst zaterdag 19 oktober 2019 om 10:30 uur in de kerk Heilige Familie Gaverke te Waregem.

Afscheid nemen 03-10-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie van Niels Schietgat heel veel sterkte bij het overlijden van vader  Freddy Schietgat.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Afscheidsmoment in de aula van rouwcenter Snoeck op  7 oktober 2019 om 11:00 uur Bellevuestraat 24 te Izegem.

Droevig nieuws 27-09-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Espeel - Masquelin heel veel sterkte bij het overlijden van hun vader en grootvader Raphaël Masquelin

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst woensdag 2 oktober 2019 om 10:30 uur in de kerk Heilige Familie (bosmolen) te Izegem.

Afscheid nemen 22-04-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Debyser - Debergh heel veel sterkte bij het overlijden van hun moede, grootmoeder en Overgrootmoeder Marie-Louise Demeulemeester.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst vrijdag 26 april 2019 om 10:30 uur in de Sint-Martinuskerk te Westvleteren.

Afscheid nemen 05-04-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Parmentier - Valcke heel veel sterkte bij het overlijden van hun moeder/ grootmoeder Liliane Mestdagh.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst zaterdag 6 april om 12:00 uur in St Amanduskerk te Bavikhove

Droevig nieuws 04-04-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Degezelle - Donck heel veel sterkte bij het overlijden van hun vader en grootvader Freddy Degezelle.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst dinsdag 9 april 2019 om 11:00 uur in het uitvaartcentrum Snoeck Bellevuestraat 24 Izegem.

Afscheid nemen 04-04-2019

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de Demely - Depauw en Nienke D'hondt heel veel sterkte bij het overlijden van hun grootvader Frans Demely.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst donderdag 27 december om 11:30 uur in de aula uitvaart Serus St Eloois Winkel Kerkplein 6.

Trotse papa en mama 16-01-2019

Onze zaalwachter is papa geworden van een flinke dochter Gölyan, geboren op 14 januari 2019.

Black And White Company Lendelede, wenst Amira en Mahjoup veel geluk met hun flinke dochter

namens bestuur

Droevig nieuws 25-12-2018

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie van Rik Durinck  heel veel sterkte bij het overlijden van zijn vader Marc Durinck.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst zaterdag 29 december 2018 om 11:30 uur in de H. Nikolaaskerk Buggenhout  (Kerkstraat).

Droevig nieuws 13-12-2018

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Dries Wittebolle - Julie Vermander heel veel sterkte bij het overlijden van hun grootvader Gilbert Cornette.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst zaterdag 15 december om 10:30 uur in St Amatuskerk te Oostvleteren.

Afscheid nemen 21-08-2018

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wenst de familie Matteuuws-Vanbiervliet heel veel sterkte bij het overlijden van hun oma Madeleine Vervaeke.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst zaterdag 25 augustus om 10:30 uur in Jan de Doper kerk Beveren Leie

Jutta Van de Vyver nieuwe setter bij Dames A mee met Yellow Tigers 01-07-2018

Een nieuw unicum in het bestaan van de club.

Met trots kan ik melden dat onze setter, Jutta Van de Vyver, opgenomen is in de ruime kern van de Yellow Tigers.

In het kader van de Europese Kampioenschappen in 2019 zal Jutta eind juli deelnemen aan de trainingen van ons nationaal damesteam.

Na deze trainingssessie volgen dan nog twee oefenwedstrijden tegen Spanje en Bulgarije om dan halverwege augustus de voorronde van het EK te spelen.

Daar is België ingedeeld in een poule samen met Israël, Ijsland en Slovenië.

Grt

Joost

Ploegvoorselling 2018-2019 01-05-2018

Beste

De ploegvoorselling voor seizoen 2018-2019 gaat door in sporthal Steuren Ambacht op

vrijdag 7 september 2018

mvg

Het bestuur

Droevig nieuws 24-04-2018

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wensen de familie Vandewalle-Vandewalle, Stefan, Annick, Lies, Fien, Wies  heel veel sterkte bij het overlijden van hun ma, oma Christiane Landduyt.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken  van medeleven zijn.

Het bestuur.

Uitvaartdienst zaterdag 28 april om 10 uur in St Blasius kerk Lendelede

Veel sterkte aan familie Tomme 28-03-2018

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wensen Yasmine en de ganse fimilie heel veel sterkte bij het overlijden van haar opa André Tomme.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken
van medeleven zijn.

Het bestuur

Droevig nieuws 27-03-2018

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wensen Cinthy, Cheara en de ganse fimilie heel veel sterkte bij het overlijden van hun ma, oma Ginette Vandamme.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken
van medeleven zijn.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in de Sint Katharinakerk te Sente op dinsdag  3 april 2018 om 10 uur.

VOLLEYBAL: LENDELEDE WINT BURENDUEL TEGEN MARKE-WEBIS 19-03-2018

http://www.focus-wtv.be/sport/volleybal-lendelede-wint-burenduel-tegen-marke-webis#

 

 

Blijde geboorte 13-03-2018

Dieter Decramer trainer Heren B is trotse papa geworden van een finke dochter JENNE,

Geluk wensen namens Black And White Company Lendelede

wensen we de ouders een mooie toekomst met de nieuwe spruit.

Kaarting 6-7-8 april 06-03-2018

KAARTING 

tvv van Black And White Company Lendelede


vrijdag 6 april 2018   vanaf 17u
zaterdag 7 april 2018  vanaf 17u
zondag 8 april 2018   van 10u-13u

inleg: 1,25 € - Drank niet verplicht
CAFETARIA STEUREN AMBACHT
steuren ambacht 2 - Lendelede

 

Blijde geboorte van Stien 02-03-2018

Hans Vanooteghem en Margo Demuynck zijn de trotse ouders geworden van een finke dochter STIEN,

zusje van Nel

namens Black And White Company Lendelede

wensen we de ouders een mooie toekomst met de nieuwe spruit.

Droevig nieuws 02-03-2018

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wensen Ludo, Anja, Laura, Liza en Laurents heel veel sterkte bij het overlijden van haar  ma, oma Christiana Vandenbroucke.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken
van medeleven zijn.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in de Sint Katharinaker te Sente op woensdag 7 maart 2018 om 10 uur.

Paasstage 27-02-2018

Hierbij nodigen we alle jeugdspeelsters- en spelers van uw club vriendelijk uit naar onze Paasstage.

Er kan ingeschreven worden tot en met vrijdag 30.03.2018. Stageschema:

Leeftijd Data

U13 jongens Dinsdag 03.04.2018 Woensdag 04.04.2018

U13 meisjes Donderdag 05.04.2018 Vrijdag 06.04.2018

U15 meisjes Dinsdag 10.04.2018 Woensdag 11.04.2018

U17 meisjes Donderdag 12.04.2018 Vrijdag 13.04.2018

De stage vangt elke dag aan om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Jullie trainer tijdens deze stage is niemand minder dan Joppe Paulides . Kostprijs: 40 euro Uw deelname is pas definitief na: • het mailen van uw naam, club en categorie naar joost.kerckhof@telenet.be. • betaling van 40 euro op rekening BE83 8601 0556 8415 van Black and White Company Lendelede vzw, eveneens met vermelding van: Paasstage + uw naam, club en categorie.

Het aantal plaatsen is beperkt, snel inschrijven is dus de boodschap.

Uw deelname is pas definitief na:

• het mailen van uw naam, club en categorie naar joost.kerckhof@telenet.be.

• betaling van 40 euro op rekening BE83 8601 0556 8415 van Black and White Company Lendelede vzw, eveneens met vermelding van: Paasstage + uw naam, club en categorie.

We zijn overtuigd dat uw dochter en/of zoon heel wat volleybalkennis zal opdoen gedurende deze stage.

Met vriendelijke groet, Joost Kerckhof Sportief manager Black and White Company Lendelede

0498 10 56 64 

Dringend inschrijven 25 februari 2018 21-02-2018

Nog even herinneren:

Op zondag 25 februari schuiven we allen aan tafel voor onze klassieker: Stoofvlees met frietjes a volonté in zaal Lindelei!

Volwassenen betalen €15 , kids tot 12 jaar betalen €8. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Alex Parmentier op 0476/401526 en bij voorkeur via alex.parmentier@axa.be Graag vermelden van uw naam, familienaam en het aantal volwassenen en kinderen die u wil inschrijven voor deze middag. Uw kaarten zullen dan klaar liggen aan de inkom!

Inschrijven kan nog tot ten laatste vrijdagmorgen 23/2 !!

mvg,

Het bestuur

VLAAMSE CARBONADES A VOLONTE MET FRIETJES 25 februari 21-02-2018

“VLAAMSE CARBONADES

A VOLONTE  MET FRIETJES”

 

ZAAL LINDELEI TE LENDELEDE

OP ZONDAG  25 FEBRUARI  2018.

 

De deuren gaan open om 11u30  

Black And White Company Lendelede blijft grootste club 29-01-2018

ALGEMEEN TOTAAL VAN ALLE LEDEN PER CLUB OP 31/12/2017

1. BLACK AND WHITE COMPANY LENDELEDE 294

2. BEVO BEOBANK ROESELARE 284

3. ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT 258

4. DAVO WEVELGEM 253

5. VC PACKO ZEDELGEM 235

Onze club in diepe rouw 22-12-2017

 
Beste ouders, leden, trainers en sympathisanten van onze warme club,
 
vandaag hebben wij het heel droevige nieuws vernomen dat Trui Follet, ploegverantwoordelijke en assistent bij Dames B en mama van Heleen Dedullen - speelster bij Dames B - onverwachts overleden is.
Wij willen in eerste instantie ons medeleven betuigen aan Peter, haar man, en de ganse familie in naam van alle leden van onze club.  Wij zullen Trui herinneren als vurig supporter voor onze Dames en de vele mooie momenten in onze club koesteren.
Met het bestuur zijn we dan ook van mening dat het nieuwjaarsfeestje op 2 januari op dit moment weinig respectvol zou zijn en wordt dit uitgesteld tot latere datum.
In deze tijd van Kerstmis zullen we allen proberen om voor Heleen en haar familie een warm hart te zijn en de pijn te verzachten die dit leed met zich meebrengt.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe bij deze moeilijke beproeving.
 

Champions League U17 meisjes 19-12-2017

Beste,

op 3 januari 2018 vanaf 10 uur zijn onze U17 meisjes te bewonderen in het Champions League Tornooi,

met Wevelgen - Vlamertinge - Aalter - Dessel - Tielt - Bouwel

supporters op post

sporthal Lendelede

Afscheid nemen 21-09-2017

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wensen Hanne Cappan heel veel sterkte bij het overlijden van haar  oma Godelieve Boxoen.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken
van medeleven zijn.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in de St.-Vedastuskerk te Vlamertinge op maandag 25 september 2017 om 10 uur.

Droevig Nieuws 21-09-2017

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Lendelede wensen Emiel en Andy Laperre heel veel sterkte bij het overlijden van hun  oma en schoonmoeder Rosemie Demeulemeester.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken
van medeleven zijn.

4 sterren voor onze jeugdwerking 24-08-2017

We zijn verheugd u te kunnen melden dat BLACK AND WHITE COMPANY LENDELEDE een label behaald heeft als

4 sterren-jeugdclub
in het kader van het Jeugdsportfonds 2017. Uw club behaalde de 20e plaats in Vlaanderen met 2271 punten!

1 STER meer dan vorig jaar, op naar de 5 sterren...
Trots op alle sterren van jeugdtrainers, medewerkers van de jeugdteams en sterren van jeugdspelers natuurlijk

Black and White Company Lendelede haalt Amerikaanse middenspeelster in huis 10-08-2017

Black and White Company Lendelede haalt Amerikaanse middenspeelster in huis

 

De 30-jarige middenspeelster Ingrid Hanson-Tuntland versterkt Lendelede, dat straks debuteert in Liga A. Ze komt over van het Oostenrijkse VC Tirol.

Veel sterkte aan de Familie Vandewiele-Viane 09-08-2017

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Black and White Company Lendelede wensen Anja, Ludo, Laura, Liza en Laurents heel veel sterkte bij het overlijden van hun moeder, schoonmoeder, grootmoeder.

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken
van medeleven zijn.

Reeksindeling ploegen seizoen 2017-2018 27-05-2017

http://www.volleybalteamlendelede.be/catalogus/bdb572017_05_26%20reeksindeling%20weekbode.jpg

Droevig nieuws 20-05-2017

Het bestuur, het trainersteam en alle (mede)-spelers van Volleybalteam Lendelede wensen Fran Boone en haar familie heel veel sterkte bij het plotse overlijden van haar papa Bjorn Boone

Slechts weinig woorden passen in een tijd
van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken
van medeleven zijn.

Volleybalteam Lendelede grootste club van West-Vlaanderen 14-05-2017

Volleybalteam Lendelede blijft de grootste volleybalclub van West-Vlaanderen.
Geplaatst door Filip Rossel | 29 december 2016 
Op 24 december 2016 telt West-Vlaanderen (KWVBV = het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond) 9.866 volleyballeden.
Ter vergelijking : op 16 november 2015 was dat aantal volgens de statistieken van de Vlaamse Volleybalbond (VVB) 8.637. We gaan er dus dit jaar fors op vooruit !
65 % van alle West-Vlaamse leden zijn van het vrouwelijk geslacht; slechts 35 % zijn mannelijk.
De top 10 van alle leden (zowel spelende leden als niet-spelende leden) in West-Vlaanderen ziet er per club als volgt uit op 24 december 2016 : zie het pdf-bestand in bijlage. 
Volleybalteam Lendelede is net als vorig jaar de grootste club in West-Vlaanderen met 298 leden. VT Marke-Webis Wevelgem telt nog altijd het meest aantal mannelijke leden (225) en Bevo Beobank Roeselare telt nog altijd het meest aantal vrouwelijke leden (206).

© 2020 Black and White Company Lendelede | Website: Use Webdesign